Умови використання vr-платформи проєкту МВС «Дружня підтримка»


I. Загальні положення

Ця Угода є публічною офертою умов використання vr-платформи проєкту МВС «Дружня підтримка» (далі - Сайт),в особі Правовласника Веб-сайту (далі - Адміністрація Сайту) і третіх осіб - фізичних і / або юридичних осіб (далі - Користувач ).

Користувач зобов'язується повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті.

Реєстрація на веб-сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди.

У разі незгоди Користувача з умовами Угоди використання Сайту Користувачем повинно бути негайно припинено.

II. Інтелектуальні права

Всі результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, розміщені на веб-сайті, в тому числі, але не обмежуючись, елементами дизайну, графічними зображеннями (в тому числі, ілюстрації), фотографічними творами, текстом охороняються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

Вищевказані об'єкти інтелектуальної власності в окремо і всі разом являють собою Контент (далі - Контент).

Сайт і все, що на ньому розміщено, а також весь Контент веб-сайту є власністю Адміністрації Сайту.

Використання Веб-сайту, в тому числі його Контенту, допускається тільки з метою ознайомлення і для можливості отримання послуг, що надаються Адміністрацією Сайту.

Використання Веб-сайту, в тому числі його Контенту, в комерційних цілях не допускається.

Цитування текстових матеріалів, опублікованих на веб-сайті, дозволяється з обов'язковим зазначенням активного гіперпосилання на веб-сайт або на розділ Веб-сайту з цитованим контентом. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати, не копіювати будь-які частини Сайту, окрім випадків, коли такий дозвіл Користувачу надана Адміністрацією Сайту.

III. Порядок використання сайту

Сайт дозволяє користувачеві переглядати і завантажувати інформацію з веб-сайту виключно для особистого некомерційного використання. Заборонено видозмінювати матеріали Сайту, поширювати Контент для громадських та / або комерційних цілей.

При реєстрації на веб-сайті Користувач (особа, яка хоче волонтерити та особа, яка потребує допомоги) надає лише своє ім’я (без прізвища і по батькові) та вказує адресу електронної пошти.

У процесі реєстрації на веб-сайті Користувач отримує логін і пароль, за безпеку яких Користувач несе персональну відповідальність.

IV. Конфіденційність, особисті дані і безпека

Інформація, яку надає Користувач Адміністрації Сайту, не є конфіденційною інформацією.

Адміністрація Сайту зобов'язується здійснювати збір тільки тієї інформації, що містить персональні дані користувача, яку Користувач надає добровільно при реєстрації на веб-сайті (ім’я, електронна пошта). Ця інформація є необхідною для надання послуг, що надаються Адміністрацією сайту Користувачеві.

Адміністрація Сайту вживає необхідних заходів для запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних користувача Сайту.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб (в тому числі Інтернет-провайдерів, які забезпечують технічну доступність Веб-сайту в місці знаходження користувача) по відношенню до захисту каналів зв'язку, по яких передається інформація з Веб-сайту або на сайт.

Адміністрація Сайту зобов'язується не передавати персональні дані третім особам, за винятком випадків, коли передача персональних даних буде за необхідне відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

V. Права та обов'язки сторін

Користувач має права і обов'язки, визначені цією Угодою та чинним в Україні законодавством.

Користувач зобов'язаний користуватися Веб-сайтом, послугами, які надаються Адміністрацією Сайту, матеріалами та інформацією, які представляють собою Контент Сайту, за умови дотримання положень цієї Угоди.

Користувач зобов'язаний ні при яких обставинах не здійснювати таких дій:

  • копіювання, поширення, завантаження, передача, продаж або будь-яке інше, не узгоджене з Адміністрацією Сайту, використання об'єктів інтелектуальної власності Адміністрації;
  • видача себе за іншу особу або представника організації, підприємства, установи без всяких на те прав і підстав, в тому числі, за Адміністрацію Сайту, а також введення в оману інших користувачів Сайту;
  • будь-які інші протиправні дії, які суперечать чинному в Україні законодавству і цієї Угоди.
  • Адміністрація Сайту зобов'язана докласти всі розумні зусилля для підтримки Сайту в робочому стані, проте не гарантує постійну і безперебійну роботу Сайту і не несе відповідальність за забезпечення його безперебійного функціонування.

VI. Обмеження відповідальності

Адміністрація Сайту докладає всіх необхідних зусиль для того, щоб забезпечити точність і достовірність наданої на веб-сайті інформації.

Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені користувачем в матеріалах, розміщених на веб-сайті.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректне вказівку своїх даних Користувачем при реєстрації (створення облікового запису).

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача по відношенню до третіх осіб або за можливі протиправні дії третіх осіб по відношенню до користувача.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, збиток або витрати, що виникли у Користувача в зв'язку з неможливістю використання Сайту.

VII. Порядок дії договору

Ця Угода набирає чинності для кожного користувача Сайту при наданні їм своєї Згоди з умовами цієї Угоди та діє між Користувачем і Адміністрацією Сайту протягом всього періоду використання Користувачем Сайту.

VIII. Зміни

gi Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Угоди. Зміни будуть опубліковані на веб-сайті https://ndl.univd.edu.ua/friendly-support/

Зміни будуть поширюватися в тому числі на осіб, які вже є користувачами Веб-сайту на момент вступу такими Змінами в силу.

Зміни набудуть чинності після закінчення 30-денного терміну з дня їх опублікування на веб-сайті.

Отмена